Yayınlar

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR, Stj. Av. Yekta Botan TOPRAK - Basit Yargılama Usulü

BASİT YARGILAMA USULÜ

Basit Yargılama Usulü Nedir?

Devamını Oku

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR, Stj. Av. Muhammed Enes GEMİCİ - Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim Olan İlkeler

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

I. Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

...
blog-img

Av. Ahmet AVŞAR, Stj. Av. Hazal METİN Ceza Muhakemesinde Tanık ve Beyanının Güvenilirliği

CEZA MUHAKEMESİNDE TANIK VE BEYANIN GÜVENİLİRLİĞİ

Ceza hukukunda tanık ve tanık beyanın güvenilirliği, adil bir yargılamanın...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR – 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Ateşli Silah Ticareti Suçu

Evrensel ölçekte 600 milyondan fazla tabanca olarak tabir edilen küçük silahın piyasada dolaşım hâlinde, stok...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR – Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa Müessesesi ve Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MEŞRU MÜDAFAA MÜESSESESİ VE MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI<...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR – Malpraktis Meselesi ve Hatalı Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

 Malpraktis, Latince “male” ve “prakxis” kelimelerinden türemiş olup, “kötü, hatalı uygulama&r...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR/Uyuştucu Madde İmalatı Suçu

UYUŞTURUCU MADDE İMALATI SUÇU

Uyuşturucu maddeler, insanlık tarihinde ticari faaliyete özgülenmiş en eski metalardan ...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR – Suçluların İadesi Kurumu ve SİDAS

SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (SİDAS)

Dünyadaki gelişmeler ile birli...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR – Yargıtay Kararları Işığında Örgütlü Suçlar

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE YASAL MEVZUATIMIZ

Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözl&uum...

blog-img

Av. Ahmet AVŞAR - Kasten Öldürme Suçunda İştirak

I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Kasten öldürme suçunun, cezai yaptırıma tabi olması açısından, insanlı...