Çalışma Alanlarımız

  • Anasayfa
  • /
  • Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Hukuku

Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, deneyimli sözleşmeler hukuku avukatı ile ticari sözleşmeler, kira sözleşmeleri, gayrimenkul satış sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, iş hukuku sözleşmeleri başta olmak üzere tüm sözleşme metinlerini hazırlamakta, hem sözleşmenin hazırlık aşamalarında hem de sonrasıyla ortaya çıkan ihtilaflar bakımından müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, kendilerine iletilen sözleşmeleri öncelikle müvekkil lehine en uygun şekilde düzenlemekte, taraflar arasında imza edilmesi aşamasına kadar, müvekkillerin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki konularda müvekkillere destek sağlayarak ayrıca, sözleşme hükümlerinin ihlali, cezai şart hükümleri, sözleşmenin usule uygun feshi ve yine feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar bakımından da hukuki destek sağlamaktadır.

Avşar Hukuk Bürosu; karşı tarafla yaşadıkları hukuki ihtilaf ve uyuşmazlığın mahkemeler nezdinde değil de tahkime yetkili kuruluşlar nezdinde çözülmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim sürecine ilişkin hukuki destek ve danışmanlık sunmaktadır. Büromuzun bu konuda uzman avukatları müvekkillerimize tahkim anlaşmanın yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlar. Avşar Hukuk Bürosu, uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yol olan tahkim yargılamasında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Divanı (LCIA), İstanbul Ticaret Odası nezdinde yürütülen ticari tahkimler, UNCITRAL kuralları veya çeşitli ulusal tahkim kuralları uyarınca ad-hoc yürütülen ticari tahkimlerde müvekkillerini temsil etmekte ve tüm bu aşamalarla ilgili müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.