Çalışma Alanlarımız

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin haklarını üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan ve günümüzdeki tüketim hızı arttıkça da hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Avşar Hukuk Bürosu, müvekkillerinin başta Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu kapsamında güvence altına alınan haklarını aramaları hususunda etkili hizmet vermektedir. Gerek Tüketici Hakem Heyeti gerekse de Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde müvekkillerinin en lehine olacak sonuçları elde etmek için hukuki destek veren Avşar Hukuk Bürosu bu alanda kalifiye ve güncel gelişmeleri takip eden kadrosuyla alanında fark yaratmaktadır.