Çalışma Alanlarımız

Tıp Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, sağlık hukuku alanına ilişkin olarak ilaçların ham maddelerinin alım ve satımlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, talep halinde gizlilik sözleşmeleri yapılması, ilaçların satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasal prosedürlerin takibinin yapılması gibi birçok alanda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Yanı sıra olarak ekibimiz, gündelik yaşantıda sıkça karşılaşılan bir dava türü olarak malpraktis davalarıyla ilgili olarak davalı ve davacı taraf vekilliklerini de üstlenmektedir. Bu kapsamda, hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelindiği iddialarına ilişkin olarak, hekimliğin kötü uygulanması ve/veya hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmali varlığına ilişkin ihtilafların hallinde görev üstlenen Avukatlarımız, bu çalışmalarıyla birlikte, sağlık hukukundan kaynaklanan davaların takibini yaparak müvekkillere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.