Çalışma Alanlarımız

  • Anasayfa
  • /
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku, özellikle mevzuata dair son dönemde yapılan ciddi değişikliklerle gündemde olan ve hukuki önemi gün geçtikçe artan hukuki dallardan bir tanesidir. Özellikle kanuna dayanan belli niteliklere sahip tüzel kişilere getirdiği yükümlülüklerle beraber kişisel verilerin korunması hukuku bahse konu tüzel kişiler açısından son derece mühim ve ciddiye alınması gereken bir müessese hâlini almıştır.

Avşar Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu alana ilişkin her geçen gün gelişmekte olan mevzuat çerçevesinde teknolojik gereklilikleri ve mevcut ihtiyaçları da gözetmek suretiyle yetkinleşmiştir. Bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri doğrudan takip etmekte ve bu hususlara ilişkin müvekkillerine güncel, etkili ve sonuç alıcı hukuki çözümler sunmaktadır.

Avşar Hukuk Bürosu, tüzel kişi niteliğini haiz ve kanunen VERBİS kayıt zorunluluğu bulunan müvekkillerine, alanlarına ve ihtiyaçlarına göre değişecek biçimlerde ve özelleşmiş aktif hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmetiyle özellikle VERBİS kayıt zorunluluğu bulunan şirketler açısından ülkemizin kişisel verilerin korunması hukukuna dair geçiş süresinde herhangi bir zarara ve krize mahal vermeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmaktadır. Bahse konu programla şirket içi kişisel verilerin işlenmesi hususunda sorumlu personelin eğitimi, olası risk durumunun belirlenmesi ve ekarte edilmesi, kanuni denetim yükümlüğün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır

Avşar Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması hususuna ilişkin gelişen mevzuata günü gününe adapte olmak suretiyle müvekkillerin olası mahrumiyetlerin önüne geçmekte ve müvekkillerini düzenli olarak bilgilendirmektedir.