Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, müvekkillerine İş Kanunu, güncel içtihatlar ve uluslararası hukuk normlarını süzmek ve etkili çözümler üretmek suretiyle çalışanlarla işveren arasındaki iş ilişkilerinin düzenlenmesi, hukuki haklarının korunması ile olası fesih durumlarında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflar ve bu ihtilafların müvekkil lehine başarıyla neticelendirilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bahse konu hukuki ihtilaflardan İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere gerek işveren gerekse de istihdam edilen yan vekilliğini üstlendiğimiz davalar kapsamında, işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti, iş kazaları ve tazminata ilişkin davalarının takibini başarıyla yapmakta, arabuluculuk süreciyle ilgili hazırlık ve toplantılara katılım sağlanmakta ve bu şekilde, müvekkilin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde dava takibini yürütmektedir.

Avşar Hukuk Bürosu, iş davalarına ilişkin engin tecrübesi nedeniyle müvekkillerine bahse konu hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan bunların çözülmesi hususlarında da İş Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere uygun iş ortamı, işveren işçi ilişkisi ve bu durumun doğuracağı hukuki sonuçlara ilişkin aktif bir biçimde bilgilendirme hizmetini yerine getirmektedir.