Çalışma Alanlarımız

İdare ve Vergi Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, her türlü idari başvuru ve itirazlarının yapılması, idari yolların tüketilmesi ve idare/vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması, davaların takibi ve uyuşmazlıkların çözümü, idare ile gerçekleştirilecek imtiyaz, yap-işlet-devret sözleşmeleri ve özelleştirmeler hususunda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti verir. Bu sözleşme, proje ve işletmeler hususunda yaşanabilecek olası risk durumları, idareyle yaşanabilecek ihtilaflar ve bunların etkili bir biçimde önünün alınması ve müvekkillerinin hukuki çıkarlarının azami biçimde gözetilerek sonuç alınmasına ilişkin hukuki destek ve süreç takiplerini üstlenir.

Avşar Hukuk Bürosu, özellikle gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi cezalarının iptali ve kaldırılmasında, müvekkillerine her türlü hukuki destek hizmeti sunmakta olup, ayrıca vergi hukuku alanında, uzman mali müşavirlerle birlikte çalışmaktadır.