Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Kurucu avukatımız Av. Ahmet Avşar lisans öğrenimi sırasında ve sonrasında Türk Ceza Hukuku ve doktrini adına en önemli modellerden birini teşkil eden Alman Ceza Kanunu’na ve ceza yargılaması sistemine ilişkin araştırmalar yapmak için bulunduğu ve yüksek lisans eğitimini aldığı Almanya’da, yoğunluklu olarak ceza hukuku ve bu bağlamda insan hakları hukuku üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür.

Avşar Hukuk Bürosu, kurucu avukatımız Av. Ahmet Avşar’ın engin tecrübesinin ve ceza hukuku alanına ilişkin bilgi birikiminin ışığında müvekkillerini birçoğu ağır ceza yargılaması olmak üzere pek çok ceza davasında başarılı ve etkin bir biçimde müdafaa etmiştir.

Avşar Hukuk Bürosu sadece gerçek kişi olan müvekkillerini değil aynı zamanda tüzel kişiliği haiz müvekkillerini de ekonomik suçlara ilişkin doğabilecek bütün ceza yargılamalarında başarılı bir biçimde müdafaa etmiştir.

Bu bağlamda; bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar, vergi suçları, gümrük ve kaçakçılık suçları, tıbbi müdahalelerden kaynaklanan suçlar, fikri ve sınaî haklara ilişkin suçlar ve eski eserler- kültür ve tabiat varlıklarını koruma hukukundan doğacak suçlara ilişkin birçok yargılamada hukuk büromuz müdafilik görevini başarıyla ifa etmiştir.

Avşar Hukuk Bürosu, ceza yargılamalarına ilişkin yargılamanın her türlü sürecini özenle, dikkatli ve süreklilik arz edecek bir biçimde takip etmekte, müvekkili yargılama süreçlerine ilişkin bilgilendirmekte ve söz konusu ceza yargılamaların müvekkilin lehine olacak bir biçimde neticelenmesini sağlamaktadır.