Çalışma Alanlarımız

Bilişim Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, teknolojinin giderek gelişmesi sonucunda bu alanda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hem gerçek hem tüzel kişi müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

Avukatlarımız, mevzuata hakim olmalarının yanı sıra teknolojik gelişmelerin takiplerini de sıkı bir şekilde yapmakta ve neredeyse her gün yeni bir değişiklik yapılan ve gelişen bu alana ilişkin müvekkillerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bilişim hukukuna dair adli zeminde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların ve ceza davalarının sıkı bir biçimde takibi yapılmakta ve müvekkil lehine sonuçlanması sağlanmaktadır.

.