Çalışma Alanlarımız

Bankacılık Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, bu alanda hak ve alacakların takibi, kiralama, şirket finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmeleri, leasing ve factoring işlemleri ve bunlardan kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca kredi kullananlara, mali müşavirlere, yatırım bankaları ve benzeri finans kurumlarına ihtiyaç duydukları ve hukuki boyutu haiz olan finansal meselelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Avşar Hukuk Bürosu; ihracat kredileri, sendikasyon kredileri ve tüketici kredileri başta olmak olmak üzere, her türlü nakdi ve gayrı nakdi krediler ile ilgili olarak; kredi sözleşmeleri hazırlanması, teminatların düzenlenmesi, ipotek, rehin, ticari işletme rehni sözleşmelerinin hazırlanması, ipoteğin veya rehnin tapuya ya da sicile tescil edilmesi, banka teminat mektubu ya da akreditif metinlerinin hazırlanması, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi ve kredi alacağının tahsili gibi hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.