Çalışma Alanlarımız

Arabuluculuk

Taraflar arasındaki özel hukuktan kaynaklanan ihtilafların, yargılama yoluna gidilmeksizin tarafsız ve uzman bir arabulucu yardımıyla serbestlik ilkesi çerçevesinde çözülmesi anlamına gelen arabuluculuk müessesi hukukumuzda tarafların çok daha hızlı ve etkili şekilde menfaatlerine kavuşmasını sağlamaktadır. Avşar Hukuk Bürosu gerek bünyesindeki arabulucu avukatlar gerekse de tarafların seçmiş olduğu arabulucular kapsamında yürütülen süreçlerde hukuki hizmet sunmaktadır. Günümüzde özellikle iş hukuku ve ticaret hukukundan kaynaklanan ihtilafların önemli bir kısmı arabuluculuk süreci içerisinde çözülebilmekte olup, yapılan değişiklerle birlikte daha pek çok hukuki alanda arabuluculuk müessesi aktif rol oynamaya başlamıştır.