Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu; evlenme, nişanlanma, boşanma, anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi, maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, kadına şiddet halinde tedbir kararı alınması, evlilik sözleşmelerin düzenlenmesi, soy bağı kurulması, evlat edinme ve vesayet gibi aile hukukundan doğan ihtilafların çözümü hususunda özel hayatın gizliliği çerçevesinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Aile hukukuna dair süregelen ihtilaflarda ülkemizin somut gerçekliği de göz önünde bulundurularak, bu süreçte müvekkillerinin doğabilecek zararlara karşı korunmasının da son derece mühim olduğunun bilincinde olan hukuk büromuz, doğabilecek zararlara karşı müvekkillerine 6284 sayılı Yasa çerçevesindeki tedbirler, ceza ve hukuk davaları ile en etkin biçimde yardımcı olmayı hedeflemektedir.